Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na online simpoziju je gratis!

Prijave za sudjelovanje na online simpoziju: https://vitamind.conventuscredo.hr/registracija

Registracijom za simpozij omogućava se pristup stručnom programu uključujući i sponzorsku izložbu.

Svi registrirani sudionici dobivaju materijale te pripadajuće bodove Hrvatske liječničke komore.