Organizatori

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju

Hrvatsko društvo za osteoporozu

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko reumatološko društvo

Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na online simpoziju je gratis!

Prijave za sudjelovanje na online simpoziju:
https://vitamind.conventuscredo.hr/registracija

Registracijom za simpozij omogućava se pristup stručnom programu uključujući i sponzorsku izložbu.

Online simpozij

Svi registrirani sudionici će na svoju e-mail adresu dobiti podatke (korisničko ime i lozinku) s kojima će moći pristupiti online simpoziju od 22.09.2021. putem službene web stranice:

https://vitamind.conventuscredo.hr